nieuwtjes

 

 

Karper-koppel wedstrijd

Nistelrodese HSV

In de maand juni 2024 zet de Nistelrodese Hengelsport Vereniging weer haar deuren open voor onze karpervissers.

Jaarlijks organiseert de Nistelrodese HSV een karper-koppel wedstrijd voor haar leden die graag vissen op karper. Alhoewel het meer gaat om het plezier en het meedoen dan om het winnen brengt het toch altijd de nodige gezonde spanning mee wie de grootste en zwaarste karper mag landen in zijn/haar landingsnet. In een 24-uurs wedstrijd strijden de leden om de fel begeerde overwinning.

Hierbij zijn toeschouwers uiteraard van harte welkom, echter verzoeken wij een ieder die niet mee doen met de wedstrijd, om na zonsondergang het viswater te verlaten zoals in ons reglement beschreven staat, dit ivm de rust voor onze vissers en onze natuur.

Deze karper-koppel wedstrijd zal plaatsvinden bij het Arboretum Heesch (bomenpark), waarbij de weekenden van 1/2 juni en 8/9 juni zijn gereserveerd voor de wedstrijd afhankelijk van het aantal inschrijvingen.  Dit betekent dat het viswater op de vrijdag voorafgaand de wedstrijddata gesloten zal zijn om 18:00 uur voor alle overige activiteiten.

Inschrijfgeld bedraagt 50,- per koppel

Programma:

  • Start viswedstrijd is op zaterdag om 12:00 uur
  • Einde viswedstrijd is op zondag om 12:00 uur
  • Definitieve uitslag en prijsuitreiking zal nog bekendgemaakt worden.

 

Dit jaar zetten we de inschrijving open voor iedereen die in het bezit is van een geldige vispas 2024 van Sportvisserij Nederland en is aangesloten bij de Nistelrodese  Hengelsport Vereniging. De inschrijving zal plaatsvinden via onze mail  info@nistelrodesehsv.nl die vanaf 14 april 2024 open wordt gesteld inschrijving sluit 26 mei 2024.

meld in de mail voor en achternaam en Email adress en telefoon nummer ook van uw koppel maat

verdere info zal verstrekt worden aan de deelnemers.

Wij wensen alle deelnemers veel visplezier en succes met de karper koppelwedstrijd.

Bestuur Nistelrodese Hengelsport Vereniging

geplaatst 06-01-2024

 

Uitnodiging alegemene leden vergadering  

Nistelrodese HSV 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Nistelrodese Hengelsportvereniging. 

Deze vindt plaats op woensdag 21 februari 2024 om 19:30:00 uur in zaal 't Tramstation, Raadhuisplein 5, 5388 GM te Nistelrode 

 

Agenda 

 1. opening:

     Welkomst woordje voorzitter 

 

2. Mededelingen:

     Notule doorlopen 2023 voor goedkeuring 

 Financieel verslag penning meester:

Financieel jaarverslag kascommissie 2023 

 

3. Verkiezing cascommissie 2024 

 Bestuursverkiezing:

functie: penningmeester aftredend en herkiesbaar : Dhr. Patrick Damstra 

functie: bestuurslid aftredend en herkiesbaar : Dhr. Ronald van Es 

geïnteresseerden kandidaten kunnen zich schriftelijk tot 10 feb 2024 aanmelden via info@nistelrodesehsv.nl onder vermelding van “bestuursverkiezing 2024”. 

 

 

6. Bespreking jaarprogramma 2023

 

7. Rondvraag.

 

8. Sluiting

 

Met vriendelijke groet 

Rob Wellens, secretaris NisterodeseHSV

belangrijke mededeling

verder hebben wij de leden administratie vanaf 2024 uitbesteed aan sportvisserij nederland voor wijzigingen en opzeggingen dient u contact op te nemen met spotvisserij nederland in de bijlage van de mail vindt u alle informatie