Onze controleurs

Controle en handhaving op het bezit van de juiste visdocumenten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sportvisserijsector en de overheid. De sportvisserijsector krijgt hierin echter een steeds grotere verantwoordelijkheid toebedeeld. Die verantwoordelijkheid pakken de honderden vrijwillige verenigingscontroleurs graag en goed op. Daarnaast hebben veel federaties Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst speciaal voor controle en handhaving Visserijwet 1963. Alle bij Sportvisserij Nederland geregistreerde hengelsportcontroleurs die de Cursus Controle Sportvisserij hebben gevolgd, ontvangen van Sportvisserij Nederland controle kleding, een controleurspas en inlogcodes voor het Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS). Met de kleding is de controleur zichtbaar en vooral herkenbaar als controleur sportvisserij, met de pas kan de controleur zich aan de waterkant identificeren, met de inlogcodes heeft de controleur toegang tot het RCS om de controle rondes met resultaten vast te leggen in het registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS).

Een goede controleur heeft een gedegen en actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving, deze helder is samengevat in de Veldgids Controle Visdocumenten van Sportvisserij Nederland. Voor uitgebreide en actuele informatie kijk op de website van Sportvisserij Nederland.

Bericht aan onze controleurs / melden incident